配信日
2021年10月20日
配信先グループ
Tagalog
[IKT21-27]【Iba’t-ibang Wikang Suporta Sa Pagpapaturok Ng Bakuna Sa Covid-19】
Abiso mula sa Immigration Bureau ng Japan.
Magbibigay ng tulong na iba’t-ibang wika ukol sa pagpapaturok ng bakuna sa Covid-19 sa mga dayuhang naninirahan sa Japan.
Ang pagpapaturok ng bakuna ay walang bayad.

Target:
- Mid to long term na mga residente.
- Mga taong may short-term stay na nahihirapang makauwi sa sariling bansa (3 buwan mahigit na nananatili sa Japan)
- Mga taong nasa proseso ng deportasyon (mga taong nasa ilalim ng imbestigasyon sa bahay, mga taong pansamantalang pinalaya)

Lugar sa Pagpapabakuna:
Tokyo (JCHO Tokyo Takanawa Hospital), Nagoya (Nagoya Congress Center), Osaka (Nanko Hospital)

Paraan ng Pagpareserba:
Taong may tiket ng bakuna (kupon) … Mangyaring tumawag sa “telepono ng window ng para sa reserbasyon ng bakuna ng FRESC”
03-4332-2601
Lunes-Biyernes 9:00 a.m.-5:00 p.m.

Taong walang tiket ng bakuna (kupon) … Mangyaring kumunsulta sa “Helpdesk ng FRESC”.
0120-76-2029
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006202.pdf

Tumutugon na mga Wika:
Hapon / Ingles/ Intsik/ Koryano/ Portugal / Espanyol/ Thai/ Vietnam/ Filipino/ Khmer/ Nepal/ Indonesia/ Myanmar/ Mongol/ France/ Sinhalese/ Undu/ Bengal


※Mangyari lamang na ipaalam sa amin kung hindi ma-access ang nasabing link.
[infokanagawa@kifjp.org]
**********************
Kanagawa International Foundation
E-mail:infokanagawa@kifjp.org

Mangyaring ipaalam rin sa mga kaibigan, pamilya at iba pang kakilala ang “INFO KANAGAWA”.
Pagpa-parehistro / mangyaring magpakansel dito.
https://www.kifjp.org/infokanagawa/ta

ページの先頭へ