配信日
2019年07月12日
配信先グループ
INFO KANAGAWA-Tagalog
[IKT19-13]【Libreng Pagsasanay ng Wikang Hapon para sa Pagtrabaho,“Shigoto no tameno Nihongo”】
Sisimulan ang libreng kurso o pagsasanay upang magkaroon ng kinakailangang kaalaman at impormasyon tungkol sa wikang Hapon na agagamit sa pagtatrabaho sa Japan.
Mangyaring mag-apply sa kursong ito. Gayunpaman, maaring hindi makalahok sa kurso depende sa resulta ng pagsusuri ng antas ng kaalaman na issagaawa bago makalahok.

●Nilalaman ng pagsasanay: Pakikipag-usap sa wikang Hapon sa trabaho, mga patakaran sa pagtatrabaho sa Japan, paraan ng pagsulat ng biodata o Rirekisho.
●Nararapat: Para sa mga naghahanap ng trabaho sa Japan, mga taong walang trabaho dahil sa kakulangan sa kaalaman sa wikang Hapon, at mga walang trabaho dahil hindi sapat ang impormasyon na nakukuha para magtrabaho sa Japan.
●Mga kondisyon ng visa: Mga dayuhang naninirahan sa Japan na naangkop sa mga sumusunod na visa:
asawa ng Hapon (Haigusha visa), permanenteng residente (Eiju visa), asawa ng permanenteng residente (Eijusha no Haigusha visa), long-term (Teiju visa).
●Schedule: Mangyaring tingnan ang mga sumusunod na website.

https://www.jice.org/tabunka_kenshu/tabunka_jisshi.htm
(Wikang Hapon, Indonesian, Portuges, Espanyol, Intsik, Vietnamese, Koreyano, Thai, Pranses)

●Lugar: Yokohama, Kawasaki, Hiratsuka, Atsugi, Aikawa, Yamato at Fujisawa.
●Paraan ng Pag-apply: Mangyaring mag-apply sa Hello Work na malapit sa tirahan.
○ Hello Work sa Prepektura ng Kanagawa:
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list.html (Wikang Hapon)
○Hello Work sa prepektura ng Kanagawa na may tagasalin ng wika depende sa araw:
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudanmadoguchi/_95955/gaikokujin.html

●Mga kailangan sa pag-apply: ID picture (4cmx3cm), Zairyu Card/Pasaporte.
●May Panukala/Tanggapan: Japan International Cooperation Center JICE(03-6838-2723)

【Yokohama, Kawasaki】
Cho 080-4336-1257 (Wikang Hapon, Intsik)
Eliana 080-4336-0891 (Wikang Hapon, Portuges, Espanyol, Ingles)
Kim 080-4336-0040 (Wikang Hapon, Koreyano)

【Hiratsuka】
Diana 080-4335-9332 (Wikang Hapon, Portuges)

【Atsugi, Aikawa】
Marcia 080-4335-9362 (Wikang Hapon, Espanyol, Ingles)

【Yamato, Fujisawa】
Eliana 080-4336-0891 (Wikang Hapon, Portuges, Espanyol, Ingles)
Diana 080-4335-9332 (Wikang Hapon, Portuges)


※Mangyari lamang na ipaalam sa amin kung hindi ma-access ang nasabing link.
[infokanagawa@kifjp.org]
**********************
Kanagawa International Foundation
E-mail:infokanagawa@kifjp.org

Mangyaring ipaalam rin sa mga kaibigan, pamilya at iba pang kakilala ang “INFO KANAGAWA”.
Pagpa-parehistro / mangyaring magpakansel dito.
http://www.kifjp.org/infokanagawa/ta

ページの先頭へ