配信日
2019年11月21日
配信先グループ
Tagalog
[IKT19-28]【Kailangan sumapi sa Seguro sa Bisikleta】
Sumapi na ba kayo sa seguro sa bisikleta?
Sa prepektura ng Kanagawa, ang lahat ng taong sumasakay sa bisikleta ay kailangang kumuha ng seguro sa bisikleta.
Kapag nagkaroon ng aksidente habang nakasakay sa bisikleta, at kapag nasugatan ang ibang tao, ang mananagot sa pinsala sa buhay o kapansanan sa katawan ay ang iyong saklaw sa seguro.
Ito ay tinatawag na Seguro sa Third Party Liability (TPL) o "SONGAI BAISHOU SEKININ HOKEN".
Kapag bata ang sasakay sa bisikleta, kailangang sumapi sa seguro ang magulang.
Una sa lahat, ang nararapat na gawin ay tiyakin kung ang seguro (seguro sa sunog, seguro sa sasakyan, seguro na kinuha ng inyong kumpanya, atbp.)
ay may kasamang seguro sa pinsala na dulot ng aksidente sa bisikleta.

●Kung saklaw sa seguro: hindi na kailangan sumapi sa panibagong seguro sa bisikleta
●Kung hindi saklaw sa seguro: kailangang sumapi sa seguro sa bisikleta

Gayundin, kapag may nakadikit na "TS Mark" sa bisikleta, nagpapatunay ito na may seguro ang bisikleta.
Ang "TS Mark" ay sticker na nilalagay sa bisikleta na ipinasuri na sa tindahan na sertipikado sa kaligtasan, at kasama na dito ang seguro sa pananagutan.
Gayunpaman, ang seguro na ito ay para sa isang taon lamang.
Para magkaroon ng "TS Mark", ipasuri ang kondisyon ng bisikleta sa sertipikado na tindahan ng bisikleta.

●Tungkol sa "TS Mark" (Wikang Hapon): https://www.tmt.or.jp/safety/index2.html
●You Tube video ng prepektura ng Kanagawa (piliin ang subtitle ng wika): https://www.youtube.com/watch?v=NzR-1IVHbN8


※Mangyari lamang na ipaalam sa amin kung hindi ma-access ang nasabing link.
[infokanagawa@kifjp.org]
**********************
Kanagawa International Foundation
E-mail:infokanagawa@kifjp.org

Mangyaring ipaalam rin sa mga kaibigan, pamilya at iba pang kakilala ang “INFO KANAGAWA”.
Pagpa-parehistro / mangyaring magpakansel dito.
http://www.kifjp.org/infokanagawa/ta

ページの先頭へ