配信日
2020年06月25日
配信先グループ
Tagalog
[IKT20-14]【Paghahanda sa Sakuna gaya ng Lindol at Bagyo】
Kapag nagkaroon ng sakuna tulad ng lindol o bagyo, maaaring kailangang lumikas sa isang ligtas na lugar.
Alam ba ninyo kung ano ang mga nararapat dalhin sa panahon ng paglikas?
Gumawa kami ng checklist sa iba't ibang wika, ng tala ng mga nararapat na ihanda sa panahon ng kalamidad.
Gamitin ang checklist na ito upang ihanda at ilagay sa isang bag ang mga gamit na dadalhin
sa panahon ng paglikas tulad ng tubig, pagkain, gamot, flashlight, at iba pa.
Mangyaring tiyakin din kung saan ang "HINANJO" (evacuation center) na malapit sa inyong tirahan.

http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2014/03/A4_Web_tag.pdf (Tagalog)
http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2014/03/A4_Web_eng.pdf (Ingles)


※Mangyari lamang na ipaalam sa amin kung hindi ma-access ang nasabing link.
[infokanagawa@kifjp.org]
**********************
Kanagawa International Foundation
E-mail:infokanagawa@kifjp.org

Mangyaring ipaalam rin sa mga kaibigan, pamilya at iba pang kakilala ang “INFO KANAGAWA”.
Pagpa-parehistro / mangyaring magpakansel dito.
http://www.kifjp.org/infokanagawa/ta

ページの先頭へ